URLOP w dniach 12-22.04.2024
Obecnie termin realizacji może być wydłużony nawet do około 14-30 dni roboczych zależnie od marki.

Kategorie

Filtrowanie produktów

Cena

Wyprzedaże

Wszystkie wyprzedaże

Najczęściej kupowane

Zwroty i reklamacje

Gwarancja i serwis

Obowiązkiem prawnym dostawcy jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

Standardowa gwarancja producenta wynosi 24 miesiące. Na produkty, które posiadają w tytule słowo "wyprzedaż", gwarancja może wynosić 12 miesięcy (sugerujemy sprawdzać ikonę pod zdjęciem produktu), ponieważ mogą to być pojedyncze pary ze zwrotów konsumenckich, po zdjęciach, z wzorów, itp. (w takich sytuacjach produkt jest odpowiednio opisany). Na niektóre produkty (również oznaczone odpowiednią ikoną) po zarejestrowaniu gwarancja może zostać przedłużona do 36 miesięcy.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub rachunek), karty gwarancyjnej i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - znacznie ułatwiają one zgłaszanie reklamacji. Proszę pamiętać, że to na kupującym ciąży obowiązek udowodnienia, od kogo zakupił towar.

Reklamacje

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy otworzenie przesyłki przy kurierze i sporządzenie protokołu szkody, a następnie skontaktowanie się z nami mailowo: sklep@skora24.pl. Znacznie ułatwia to dochodzenie roszczeń za uszkodzenie paczki od przewoźnika.

Po pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Bez protokołu szkody/rozbieżności proces dochodzenia roszczeń od przewoźnika może być utrudniony.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Skontaktuj się z nami, jeśli zakupiłeś produkt w sprzedaży bezpośredniej, możesz odesłać go do nas w celu reklamacji. Jeśli zakupiłeś towar w dropshippingu ustalimy, czy jako pośrednik możemy zająć się Twoją reklamacją, czy zajmie się nią bezpośrednio dostawca (podamy dane do odesłania, w przypadku sprzedaży bezpośredniej dokładny adres znajduje się na formularzu zwrotu dołączonym do paczki - prosimy nie odsyłać paczek na adres rejestracji firmy, nie będą odbierane). Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane. Reklamacje towarów zakupionych w dropshippingu odesłane do nas bez uprzedniego uzgodnienia, nie będą rozpatrywane.
  2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub pisemnie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@skora24.pl. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot lub wymiana produktów

W przypadku towarów nabytych na terenie Polski i krajów UE masz prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres naszego magazynu. Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie. Orientacyjny koszt zwrotu możesz ustalić na podstawie naszej zakładki „Czas i koszty dostawy”, pamiętaj jednak, że sklep może mieć zniżki u przewoźników, w związku z czym indywidualny koszt zwrotu może być wyższy od kosztu wysyłki do Ciebie.

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania oraz niszczenia produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty lub uszkodzony (dot. produktu i opakowania) w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jego wartości.

W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - pamiętaj nie zwracamy wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane tym samym sposobem, którym dokonałeś zapłaty, chyba że wyrazisz zgodę na inną formę. Nastąpi to niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, po otrzymaniu przez nas zwróconego zakupu.

UWAGA, w przypadku zakupów w systemie dropshipping, jesteśmy tylko pośrednikiem. Pamiętaj, że musisz dostosować się do przepisów prawa obowiązujących w kraju Dostawcy, z którym zawierasz umowę kupna-sprzedaży. Szczegóły znajdziesz w naszym regulaminie.

Zgodnie z ustawą prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

  • rzecz nieprefabrykowana lub stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
  • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • usługa, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

Zwrócony towar nie może nosić śladów normalnego użytkowania i zniszczenia, niezwiązanego z jego sprawdzeniem przez konsumenta. Ustawa dopuszcza zmiany charakterystyczne w towarze, które mogły powstać w ramach zwykłego zarządu, czyli takie, które umożliwiły klientowi sprawdzenie cech towaru i ocenę, czy towar mu odpowiada. "To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (…)" - towar należy odesłać kompletny, w stanie niezmienionym, odpowiednio zabezpieczony (opakowanie producenta).

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu lub wymiany produktu zakupionego w sprzedaży bezpośredniej:

  1. Skontaktuj się z nami, a następnie odeślij zakupiony produkt, dobrze zabezpieczony wraz z całą jego zawartością przesyłką rejestrowaną nie pobraniową na adres magazynu (dokładny adres znajduje się na formularzu zwrotu dołączonym do paczki - prosimy nie odsyłać paczek na adres rejestracji firmy, nie będą odbierane). W przypadku wymiany także odsyłasz towar jako zwrot, a nowy produkt zakupujesz w oddzielnym zamówieniu. Nie ma możliwości wymiany produktu w obrębie jednej transakcji i płatności.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania przekraczających zwykły zarząd, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, itp.).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy lub w przypadku płatności kartą kredytową, zwrot może zostać przekazany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na niedopełnienie warunków ustawowych - np. przekroczenie terminu zwrotu, zniszczenie towaru lub jego opakowania, przekroczenie granic zwykłego zarządu, towar niepodlegający odstąpieniom od umowy, itp), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu oraz informacje o dalszych krokach postępowania w takich sytuacjach.

W przypadku zastrzeżeń do transakcji i sporu ze sprzedającym istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Właściwym organem do rozstrzygania sporu dla handlu są polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Skierowanie sprawy do tej instytucji wymaga zgody obu stron.

Niektóre produkty w naszym sklepie możesz zwrócić w ciągu 30 dni. Pamiętaj, że w przypadku chęci zwrotu w terminie do 14 dni obowiązują Cię przepisy ustawowe, natomiast w terminie powyżej 14 dni, towar który odsyłasz musi być fabrycznie nowy, w oryginalnym opakowaniu, z kompletem metek, nieużywany, nieuszkodzony (w stanie w jakim go otrzymałeś).

UWAGA, pamiętaj, że powyższe dotyczy wyłącznie towarów nabytych w drodze sprzedaży bezpośredniej. W przypadku zakupów w systemie dropshipping, zapoznaj się z regulaminem i skontaktuj się z nami celem uzyskania informacji, czy zwrot i wymiana w kraju zakupu towaru są możliwe. Zwroty/wymiany przesyłek z towarem zakupionym w drodze dropshippingu, odesłane na nasz adres nie będą rozpatrywane.